Güvenli ürünler sağlama
Eau Thermale Avène ürünlerinin güvenliği

Eau Thermale Avène ürünlerinin güvenliği

Güvenli ürünler sağlama

Eau Thermale Avène için güvenliğiniz her şeyden önce gelir. Tüm ürünlerimizin güvenli olduğuna dair olan inancınız bizim için çok önemlidir. Ürünlerimizin güvenlik değerlendirmesi içeriğin, formülün ve ambalajın değerlendirilmesiyle başlar. Bu nedenle ürünlerimizin her biri, normal kullanım koşulları altında güvenli olduğu garantisiyle piyasaya sunulmaktadır. Ardından kozmetovijilans departmanımız aracılığıyla güvenliklerinin sürekli izlenmesini sağlarız.

Malzemelerimizi değerlendirme

Yalnızca bilimsel uzmanlarımız, doktorlarımız ve toksikologlarımız tarafından AB kozmetik yönetmelikleri rehberliğinde dikkatle değerlendirilen bileşenleri kullanıyoruz. Bu amaçla her bir bileşen için bir dizi kriter değerlendirilir; ör. içeriğin yapısı, üründeki ciltle temas eden bileşenin konsantrasyonu, ürün tipine bağlı olarak (durulanan veya ciltte kalan) temas süresi, ürün kategorisi (yüz, vücut) ve dolayısıyla maruz kalma yüzeyi, özellikle "hassas" cilt tiplerine, örneğin bebeklere, ürünün nasıl uygulanacağı.

Ürünlerimizi değerlendirme

 Ürünlerimizin beklenen hedefler (nemlendirme, makyaj temizleme, parlaklık sağlama vb.) açısından etkililiğini doğrulamak ve iyi tolere edildiğinden emin olmak için bileşenlerin değerlendirilmesine ek olarak klinik çalışmalar yürütüyoruz. Ürünün nasıl uygulandığına ve kullanıldığına bağlı olarak, belirli bir dizi farklı test içeren klinik çalışmalar tanımlıyoruz. Tanımlanan testlerden birinde  ürün beklentileri karşılayamazsa, gereksinimleri karşılaması için üzerinde yeniden çalışma yapılır veya üründen tamamen vazgeçilir. Önceliğimiz ve yönetmeliklerin belirlediği gereklilik, size normal kullanım koşullarında zararsız olduğu garanti edilen (yani toksik olmayan) güvenli ürünler sunmaktır.
 

PF_RESEARCH_VIGOULET_HD_2016 -35-  577x614
PF_RESEARCH_VIGOULET_HD_2016 -32- 473x473

Ürün güvenliğinin sürekli izlenmesi

Ürünlerimizi satıldıkları tüm ülkelerde piyasada yer aldıktansonra tüketicilerimizin güvenliğini sağlamak için laboratuvarlarımızda kozmotovijilans birimimizi kurduk. Bu uluslararası organizasyon ayrıca harici ve bağımsız uzmanlığa da dayanmaktadır. Bu uzman ağı, Eau Thermale Avène ürünlerinin güvenliğini izler ve sürekli olarak yeniden değerlendirir: Katı ve kabul görmüş metodolojileri izleyerek ürünlerimizin kullanımıyla ilgili olası istenmeyen etkileri toplar, doğrular ve analiz eder, ürünü iyileştirmesi muhtemel her türlü unsuru ortaya koyar.

Önemli noktalar

Önemli noktalar

Bu veriler, atopik cilde sahip bebeklere yönelik bir Steril Kozmetik ürünü için öncesinde yapılan testlere karşılık gelir.

21, her bir bileşen, formül ve ambalaj üzerinde gerçekleştirilen güvenlik değerlendirmelerinin sayısıdır.

21, her bir bileşen, formül ve ambalaj üzerinde gerçekleştirilen güvenlik değerlendirmelerinin sayısıdır.

5 klinik çalışma yapılmıştır ve 2'si yeniden yapılandırılmış epidermis üzerindedir.

5 klinik çalışma yapılmıştır ve 2'si yeniden yapılandırılmış epidermis üzerindedir.

Dermatolojik kontrol altında yürütülen 5 klinik çalışmada 284 "sağlıklı" gönüllü yer alırken 2 klinik çalışmada 89 "hedef" gönüllü yer almaktaydı.

Dermatolojik kontrol altında yürütülen 5 klinik çalışmada 284 "sağlıklı" gönüllü yer alırken 2 klinik çalışmada 89 "hedef" gönüllü yer almaktaydı.

183 mikrobiyoloji, fizikokimya, uyumluluk ve kararlılık çalışmalarının sayısıdır.

183 mikrobiyoloji, fizikokimya, uyumluluk ve kararlılık çalışmalarının sayısıdır.

Back to top