av_instit-impluvium-forest-hd 1638x722

Ormanları koruma Su, insan ve...ağaçlar

20-gouttes_logo_eta le don d_apaiser_ft carre

Avène orman parkı, bölgeyi on yıllardır koruyor ve termal suyun kalitesine katkıda bulunuyor. 2018'den bu yana, 102 hektarlık ormanlık alanımızı, ağaç ve orman yönetiminde tanınmış bir uzman olan Office National des Forêts'in (Ulusal Ormancılık Ofisi) bakımına emanet ettik. 11 ağaçlık arazimizin her birini araştıran ONF'de ziraat mühendisi Nicolas Kremer ile röportaj.

Ormanın suyun kalitesinde (termal ve içme) nasıl bir rolü var?

Hayati bir rol oynar. Birinci nedeni, ağaçların toprağı kuruluk ve erozyondan korumasıdır. Onlar olmadan, yağmur suyunun su tablalarına ulaşmak için toprağa sızacak zamanı olmazdı. Ya daha önce buharlaşır ya da nehirlere damlardı. İkinci nedeni, yağmur suyunun termal suya uzun süreli dönüşümünde ağaçların köklerinin ilk filtre olmasıdır. Son olarak, ağaçlar yaşlandıkça kökleri daha derine indiği için toprağa daha çok karışırlar. Sızan su daha ileri gidebilir ve daha fazla mineral ve mikro element alabilir.

Avène Hidroterapi Merkezi'ndeki orman parkının özelliği nedir?

Geçilmez gibi görünen çok yoğun bir ormandır. Ağırlıklı olarak kayın ve meşe, ayrıca çam, kavak ve birkaç kestane ağacı vardır. 150 yıldan daha uzun bir süredir haritalarda yer alıyor, veoldukça eski. Zengin bir yeraltı florası ve faunası, daha başarılı, daha dengeli bir ekosistem anlamına geldiğinden bu önemlidir. Suyun kalitesi için oldukça faydalıdır.

Avène Hidroterapi Merkezi parkında bulunan orman çok eskidir. Daha başarılı, daha dengeli bir ekosistem anlamına geldiğinden bu önemlidir. Su kalitesi için faydalıdır.

Nicolas Kremer
Nicolas KremerONF'de ziraat mühendisi

Orman ekosistemini nasıl koruyorsunuz?

Bölgede yaz aylarında yangın riski önemli bir faktör olduğundan, binaların etrafı ve yollar gibi risk altındaki alanları temizlemeye özen gösteriyoruz. Küresel ısınma da çamları ve kestane ağaçlarını zayıflatmaya başlıyor. Avène ormanını daha dayanıklı kılmak için bu popülasyonları uyarlamalı ve çeşitlendiriyoruz. Ayrıca kalan ağaçların kaynaklara erişimini artırmak, onlara daha fazla alan sağlamak ve onları güçlendirmek için bazı meşe bahçelerini temizliyoruz. Böylelikle,otların büyümeye devam ederken, çeşitlilik korunacaktır.1. Bu, farklı ortaklar arasında yerel bir dinamik başlatmak ve su kaynaklarının uygun şekilde yönetilmesine daha fazla aktörü dahil etmek için bir fırsat olacaktır. 

1 Silvopasture, aynı alanda a) ağacın çalılar ve hayvanlar üzerindeki yararlı etkisini koruyarak iyileştirilmiş pastoral kaynaklar ile b) çalıların geliştirilmesi ve pastoral bakımı yoluyla ormancılık üretim ve koruma amacının kombinasyonu olarak tanımlanır.

Back to top